Fizyomed Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Opening Hours : Pzt/Cm - 8:00 - 19:00 / Cts - 8:00 - 16:00
  Contact : +90 312 441 95 66 (pbx)

OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)

Genellikle orta yaş üzerindeki kilolu kadınlarda görülür. Bel ve boyun en sık rastlanan bölgelerdir. Boyundaki kireçlenme, boyun ağrısı ve kollarda ağrı-uyuşmaya, beldeki, bel ağrısı ve bacaklarda ağrı-uyuşmaya, dizlerdeki ise, diz ağrısı ve yürüme güçlüğüne yol açabilir.

Kireçlenmesi olan hastalarda; bilhassa ilaçlara yanıt  vermeyen durumlarda fizik tedavi modalitelerini başarıyla  kullanmaktayız.

Osteoartrit’in Gelişmesini Kolaylaştıran Faktörler Nelerdir?

-Yaş: Osteoartrit orta-ileri yaşların hastalığıdır. Kırk yaşından önce görülme oranı çok nadirdir. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme sıklığı artar. Örneğin, yetmiş yaşındaki insanların yaklaşık dörtte üçünde osteoartrit bulguları vardır.

-Kalıtım: Bazı ailelerde çok daha sık olarak ve daha erken yaşlarda osteoartrit geliştiği bilinmektedir. Özellikle el parmak eklemlerinde şişlere neden olan ve “nodüllü osteoartrit” diye bilinen türünde kalıtımın etkisi belirgindir.

-Cinsiyet: Diz ve ellerde görülen osteoartrite kadınlarda daha sık rastlanır. Kalça eklemi osteoartriti ise kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir.

-Kilo: Fazla kilo eklem üzerine binen yükü artırarak özellikle diz osteoartriti gelişme olasılığını yükseltmektedir. Ayrıca, osteoartriti olan kimselerde kilo artışı, şikâyetlerin ortaya çıkmasına ya da artmasına neden olabilmektedir.

-Eklemlerde yapısal bozukluklar: Eklemlerde doğuştan görülen kalça çıkığı, kalça eklemi ile yuvası arasındaki uyumsuzluklar gibi sorunlar ya da sonradan kaza, travma, hastalık gibi nedenlerle gelişen yapısal bozukluklar, eklemin işleyişini aksatarak osteoartrit gelişme riskini artırmaktadır.

-Eklem hastalıkları: Osteoartrit, eşlik eden başka herhangi bir hastalık olmaksızın görülebileceği gibi, eklemlerde görülen özellikle iltihabi nitelikli hastalıkların eklemde yaptığı yapısal bozukluklara bağlı olarak da gelişebilir (ikincil osteoartrit).

-Eklemlerin aşırı kullanılması: Mesleki nedenlerle ya da yaşam tarzına bağlı olarak belirli eklemlerin aşırı kullanılması osteoartrit riskini artırmaktadır.